Par mums

Projekta mērķis ir palielināt demokrātisko leģitimitāti, veicinot Eiropas Savienības piedāvātās iespējas un iniciatīvas piedalīties lēmumu pieņemšanas procesā. Konkrēti, PADIGE koncentrējas uz Eiropas pilsoņu iniciatīvu (EPI) ar mērķi atvieglot EPI priekšlikuma sagatavošanas sākotnējos posmus, izstrādājot platformu, kas ļauj jauniešiem dalīties idejās un sazināties ar vienaudžiem, kuriem ir līdzīgas idejas.

  • Kopīgas platformas izveide, kurā var kopīgi rakstīt priekšlikumus.
  • Jaunatnes darbiniekiem paredzēta rokasgrāmatas izveide. Tā iekļauj jauktas metodoloģijas apmācību kursu, kurā apvienota asinhronā un sinhronā mācīšanās (ar vebināru palīdzību) un kuras mērķis ir apmācīt jauniešus, kā pielietot līdzdalības dizaina metodoloģiju, sagatavojot Eiropas pilsoņu iniciatīvu par dzimumu līdztiesību. Turklāt tiks izveidotas vadlīnijas, metodes un padomi, kā jaunatnes darbinieki var veiksmīgi nodot šīs zināšanas jauniešiem.

Rezultāti

Tiešsaistes platforma Eiropas pilsoņu iniciatīvu sagatavošanai

Platforma ļaus jauniešiem no dažādām Eiropas valstīm izveidot EPI (Eiropas pilsoņu iniciatīvas) priekšlikumu dzimumu līdztiesības jomā, izmantojot līdzdalības dizaina metodoloģiju. Tajā būs iekļauts arī informatīvs materiāls par dzimumu līdztiesību un forums, kurā lietotāji varēs apspriest dažādus tēmas aspektus.

Rokasgrāmata jaunatnes darbiniekiem

E-apmācības kurss ir sadalīts 4 moduļos, kas koncentrējas uz līdzdalības dizaina metodoloģiju, EPI un dzimumu līdztiesību un to, kā tās īstenot. Tiks iekļauts arī pētījuma ziņojums par labo praksi līdzdalības dizainā un EPI veidošanā, kā arī apmācība par pareizu wiki platformas izmantošanu.

Izplatīšana

Izpratnes veicināšana par EPI (Eiropas pilsoņu iniciatīvas) lomu Eiropas Savienības tiesību sistēmā. PADIGE projekts ļaus jauniešiem viegli piekļūt “tiešās demokrātijas” instrumentam.

Aktivitātes

3 starptautiskās partneru tikšanās

6 projekta rezultātu izplatīšanas pasākumi

Fokusa grupas ar jauniešiem, lai iegūtu viedokli par platformas vēlamo struktūru

Programmatūras prasību specifikācijas sagatavošana

Platformas izveide

Izpratnes veicināšanas kampaņa, lai piesaistītu vairāk jauniešu platformai

Mācību materiāli un vadlīnijas izglītotājiem

R

2 pilotprojekti – platformai un vadlīnijām

w

Vebināru organizēšana jaunatnes darbiniekiem

Mērķi

Projekta specifiskie mērķi:

  • Palielināt informētību par Eiropas pilsoņu iniciatīvu kā Eiropas “tiešās demokrātijas” instrumentu;
  • Nodrošināt augstas kvalitātes apmācības un instrumentus Eiropas pilsoņu iniciatīvu sagatavošanai, pielietojot līdzdalības dizainu;
  • Veicināt jauniešu izpratni par dzimumu līdztiesības nozīmi;
  • Nodrošināt pilsoniskās līdzdalības iespējas nelabvēlīgākā situācijā esošiem jauniešiem; – Ietekmēt Eiropas Savienības tiesību aktu izstrādi, iesniedzot jaunu priekšlikumu, kura sagatavošanā pielietots līdzdalības dizains.

Jaunumi

The partners met in Palermo for the third time

The partners met in Palermo for the third time

On the 5th and 6th of October the partners of the project PADIGE – Participatory Design of Initiatives on Gender Equality [2020-3-FR02-KA205-018465] – met in person for their 3rd Transnational Project Meeting in Palermo to discuss the implementation of the activities,...

Partner met in presence for the first time

Partner met in presence for the first time

On the 28th and 29th of June 2022 the Partner of PADIGE project – Participatory Design of Initiatives on Gender Equality (project number: 2020-3-FR02-KA205-018465) – met for the first time in presence. The project is financed by Erasmus+ programme and its main aim is...

The E-learning Guide for Youth Workers

The E-learning Guide for Youth Workers

On the 20th of June, the partnership of the Padige project [2020-3-FR02-KA205-018465] launched the Italian translation of the Guide for Youth Workers, which has already an English version. The main objective of PADIGE project is to increase democratic legitimacy in...

Partneri